Menu

header-other.jpg

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Mackiewicz - Skurzyńska analizuje oraz doradza w zagadnieniach spraw pracowniczych, tworzy dokumentację pracowniczą.

W praktyce, sfera zatrudniania pracowników notorycznie okazuje się jedną z najtrudniejszych relacji ludzkich, gdzie niemal codziennie pojawiają się różnego rodzaju żądania, postulaty, wnioski skierowane do pracodawcy. Niejednokrotnie też dochodzi do naruszeń obowiązków pracowniczych o różnym natężeniu. Nieoceniona jest wówczas niezależna diagnoza dokonana w oparciu o obowiązujące akty wewnętrzne danego zakładu pracy oraz dokumenty indywidualne, wskazująca model zachowania się czy to pracodawcy, czy też pracownika, zgodnego z prawem.

Czynności Kancelarii mogą obejmować:

  • sporządzanie regulaminów pracy i regulaminów wynagrodzeń,
  • tworzenie zakresów obowiązków pracowniczych,
  • aktywny udział w kreowaniu stanu zatrudnienia,
  • sporządzanie projektów wypowiedzeń oraz rozwiązań umów o pracę,
  • sporządzanie pism do pracodawcy w imieniu pracowników,
  • analiza możliwych zachowań prawnych w zależności od stanu faktycznego,
  • reprezentacja pracodawcy (pracownika) w sporze sądowym.