Menu

header-other.jpg

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Mackiewicz - Skurzyńska reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach sądowych.

Reprezentacja w postępowaniach sądowych odbywa się na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, które uprawnia oraz zobowiązuje pełnomocnika do działania w imieniu  i na rzecz swojego mocodawcy. Reprezentacja przed sądem oznacza nie tylko działanie w imieniu mocodawcy podczas rozpraw sądowych, ale także dbanie o techniczną stronę procesu, włącznie z pilnowaniem terminów sądowych.

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy, zarówno w imieniu pracownika jak i pracodawcy, w tym w szczególności:

  • ustalenie stosunku pracy oraz dochodzenie roszczeń z tym związanych,
  • powództwa o zapłatę wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych,
  • postępowania związane z rozwiązaniem stosunku pracy,
  • postępowania wykroczeniowe z zakresu prawa pracy.

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, w tym w szczególności:

  • postępowania odszkodowawcze,
  • postępowania dotyczące nieruchomości,
  • postępowania z zakresu prawa spadkowego,
  • powództwa o zapłatę, w tym także w trybie postępowania upominawczego i nakazowego (uzyskanie nakazu zapłaty), postępowanie uproszczone.